Πρόεδρος κ. Γεώργιος Π. Ποταμιάνος

O Presidente da Comunidade
Georgios Petros Potamianos

(1941-2012)

Memória Eterna!